رسید واریز حواله

در صورت انتقال وجه به یکی از حساب های صرافی کلگری در ایران، از فرم زیر جهت ارسال رسید حواله استفاده نمایید.

پر کردن فیلدهای *ستاره دار الزامی است.

رسید واریز حواله


بارگذاری رسید واریز حواله ( کپی رسید واریزی *) – در صورت وجود بیش از یک رسید از همین دکمه جهت بارگزاری فایل‌های استفاده نمایید.